Cmentarz parafialny

OD DNIA 01. STYCZNIA 2023 ROKU

CMENTARZEM PARAFIALNYM ZARZĄDZA PARAFIA W SIECHNICACH PRZEZ ADMINISTRATORA

BIURO ADMINISTRATORA CMENTARZA PARAFIALNEGO

MIEŚCI SIĘ NA TERENIE CMENTARZA ZA KAPLICĄ

CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 10.00 – 14.00

TELEFONY: 518 334 766 lub 518 334 788

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NR KONTA BANKOWEGO DLA OPŁAT CMENTARNYCH:

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP ul. Kościelna 4, 55-011 Siechnice

Nr: 13 1160 2202 0000 0001 1152 2925 (Bank Millennium)

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SIECHNICACH

Na stronie - http://siechnice.artlookgallery.com/ dostępna jest wyszukiwarka grobów.
Wszelkie problemy ze znalezieniem grobów prosimy zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania błędów.

 
SEGREGACJA ŚMIECI NA CMENTARZU PARAFIALNYM od 01.04.2019 roku. PDF Drukuj Email
Piątek, 15 Marzec 2019 00:00

Jako wspólnota parafialna chcemy nadążać i dorównywać najlepszym gdy chodzi o ochronę środowiska w którym żyjemy, dlatego od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczynamy segregację odpadów, śmieci na cmentarzu.

Pojawią się na cmentarzu tablice informacyjne o segregacji odpadów. Ogrodziliśmy już teren przy głównej bramie cmentarza, gdzie są pojemniki na odpady i one będą opisane informacyjnie jaki rodzaj odpadów gdzie należy wrzucać.

Więcej…
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ŚMIECI Z CMENTARZA PARAFIALNEGO W SIECHNICACH 30.06.2013 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Lipiec 2013 00:00

W ubiegły wtorek 25.06. 2013 roku odbyło się spotkanie Rady Parafialnej dotyczące generalnie cmentarza parafialnego. Pierwsza kwestia dotyczyła braku wolnych miejsc grzebalnych na cmentarzu. Problem ten sygnalizowaliśmy Gminie od 2008 roku i informowaliśmy o tym Parafian na bieżąco, jednak do dziś nie został rozwiązany. W związku z powyższym od 1 lipca 2013 r. możliwe będą tylko pochówki na miejscach zarezerwowanych, dochówki do istniejących grobów, i pogrzeby z urną.

Więcej…
 
REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SIECHNICACH PDF Drukuj Email
Czwartek, 30 Maj 2013 00:00
 1. Administratorem Cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Zarządca Cmentarza
 2. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania kwater i sektorów na cmentarzu i zgodnie ze wskazaniem Zarządcy Cmentarza
 3. Za wjazd na cmentarz zakładów pogrzebowych, zakładów kamieniarskich i innych usługodawców zamawianych do działalności na cmentarzu przez rodziny zmarłych, za pochowanie na cmentarzu, pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Parafialnej
 4. Grób może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat w określonym czasie: (15.X. - 15.IV.). Opłaty uiszcza się przy pochówku na okres 20 lat. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, Zarządca Cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby. Terminy 20-letnie są ściśle przestrzegane
 5. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła pisemne zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione
 6. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania osób do wniesienia opłaty za grób. Obowiązek ten spoczywa na osobach mających prawo do prolongaty grobu po upływie 20 lat
 7. Wykaz grobów do likwidacji, podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej parafii w zakładce cmentarz parafialny „Grobonet”, na tablicy ogłoszeń przy biurze cmentarza na 3 miesiące przed ich likwidacją, poprzedzony indywidualną pisemną informacją na grobie przeznaczonym do likwidacji.
 8. Szczątki osoby zmarłej, jeśli takowe zostały oraz tablice informacyjne o zmarłych, których groby zostały zlikwidowane, będą umieszczane na cmentarzu we wspólnej mogile, w miejscu wyznaczonym przez Zarządcę Cmentarza
 9. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona
 10. Należy uzyskać zgodę Zarządcy Cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu:
  1. pogrzeb, ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
  2. budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z zarządcą), remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
  3. nasadzenia drzew i krzewów, budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż wykonywane w/w bez zgody Zarządcy Cmentarza mogą być rozebrane
 11. Zabrania się:
  1. spożywania alkoholu, innych środków odurzających i palenia tytoniu
  2. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza
  3. wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza
  4. wyrzucania nieczystości poza miejsca do tego celu przeznaczone pod rygorem ich posprzątania lub poniesienia kary administracyjnej
  5. samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów
  6. wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi
 12. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zapadnięcia zmroku
 13. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa przy korzystaniu ze studni na cmentarzu
 14. Odpady i śmieci koniecznie segregowane według wymogów ustawowych, określonych na miejscu przez Zarządcę Cmentarza muszą być składowane jedynie w wyznaczonych pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych i wskazanych
 15. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 za zgodą zarządcy cmentarza
 16. Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca.
 17. Cmentarz parafialny posiada monitoring, a dane przechowywane są przez Administratora Cmentarza przez okres 1 miesiąca.
 
Kaplica Cmentarna po renowacji elewacji PDF Drukuj Email
Piątek, 29 Czerwiec 2012 22:05
 
Inwentaryzacja cmentarza parafialnego PDF Drukuj Email
Środa, 30 Czerwiec 2010 00:00

Po inwentaryzacji cmentarza parafialnego okazuje się, że mamy około 200 grobów zapomnianych. Tzn. takich wobec których nikt nie zgłosił chęci opieki nad nimi. Po raz kolejny prosimy, aby opiekunowie tych grobów poinformowali Zarządcę Cmentarza, co zamierzają dalej. Jeśli opiekunowie grobów nie wyrażą woli dalszego utrzymania grobów, PO UPŁYWIE 20 LAT I WIĘCEJ, OD DNIA POGRZEBU, będziemy uważali, zgodnie z ustawą i rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że na tych miejscach możemy dokonywać nowych pochówków. Mowa o grobach, których czas przekroczył 20 i więcej lat od dnia pogrzebu. Prosimy tę sprawę potraktować poważnie. Tel. do zarządcy cmentarza: 71 313 94 99; 692 432 354.

Poważnym problemem są aktualnie miejsca grzebalne. Na dzień 30 czerwca 2010 roku poza miejscami zarezerwowanymi i potwierdzonymi, na pochówek, pozostało nam na obecnym cmentarzu parafialnym 6 wolnych miejsc grzebalnych.

 
Informacje dotyczące cmentarza parafialnego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Listopad 2009 22:08
 1. Po inwentaryzacji cmentarza na dzień 31 października 2009 roku stwierdzamy, że nie możemy ustalić opiekunów ponad 80 grobów. Mówimy o grobach, które są już ponad 20 lat i nie wiemy, czy ktokolwiek jest zainteresowany dalszym ich utrzymaniem. Jeśli nie to na tych miejscach będą nowe pochówki. Lista tych grobów jest dostępna w biurze zarządcy cmentarza.
 2. W ostatnim tygodniu października wymieniliśmy stolarkę okienną w Kaplicy cmentarnej.
 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 2
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001