Sprawozdanie duszpastersko-gospodarczo-finansowe za rok 2022 PDF Drukuj Email
Sobota, 31 Grudzień 2022 22:41

Na zakończenie każdego roku zdajemy sprawozdanie z całorocznej działalności duszpastersko-gospodarczo-finansowej parafii.

Dziś dzień szczególny dla całej wspólnoty Kościoła Katolickiego, albowiem o godz. 9.34 odszedł do Pana Papież Senior Benedykt XVI. Dziękujemy Bogu za Jego życie i kapłaństwo oraz za prowadzenie Kościoła na ziemi w latach 2005 – 2013. Niech Miłosierny Bóg przyjmie Go Swojej Chwały.

Z najważniejszych wydarzeń duchowych w naszej parafii należy wymienić powstanie kolejnej Róży Różańca Rodziców za dzieci. Mamy aktualnie 11 Róż Różańca Rodziców za Dzieci. Czyli każdego dnia modli się w intencji dzieci 220 osób. To niewątpliwie ogromna wartość dla wspólnoty parafialnej. Do tego pięć Róż Żywego Różańca i Wspólnota Krwi Chrystusa. Warsztaty Maryjne dla dzieci w każdą I sobotę miesiąca i wspólnota Dzieci Różańca. Kolejną wartość duchową jaką trzeba zauważyć to wciąż rozkwitające czwartkowe wieczory uwielbienia, Kręgi Rodzin Domowego Kościoła, Katecheza Biblijna. Akademie: duchowości oraz małżeństwa i rodziny i już trzy wspólnoty Matki Bożej Pielgrzymującej, po raz pierwszy w historii parafii odbyło się 12.12. nabożeństwo okrycia płaszczem NMP z Guadalupe, to wielka wartość formacyjna, duchowa, ale również ewangelizacja poprzez włączanie się w życie parafialne i liturgiczne naszych parafian. Trwają także spotkania posynodalne.

Od marca 2020 roku w naszym kościele, od poniedziałku do piątku, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a w każdy czwartek wieczorową porą zanosimy modlitwę uwielbienia z utworzoną wspólnotą osób regularnie uczestniczących w modlitwie.

Tegoroczne celebracje Eucharystii przeżywaliśmy w znacznie pomniejszonej liczbie osób, ponieważ po ograniczeniach związanych z koronawirusem połowa wiernych nie wróciła do regularnych praktyk religijnych.

W mijającym roku ochrzciliśmy 111 dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 80 osób. Do I Komunii św. w tym roku przystąpiło 117 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęło 116 osób. Sakramentalny związek małżeński zawarło 12 par. W mijającym roku rozdaliśmy 117.000 Komunii św., Udzieliliśmy 15 osobom sakramentu namaszczenia chorych.

PRACE I ZAKUPY DOKONANE W PARAFII W 2022 ROKU

 1. Wykonaliśmy kapitalny remont Kancelarii Parafialnej
 2. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe dębowe meble w Kancelarii Parafialnej
 3. Zakupiliśmy nowy konfesjonał do kościoła z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 4. Pomalowaliśmy ściany zewnętrzne kościoła, siedziby Caritas Parafialnej oraz odnowiliśmy tablice pamiątkowe na ścianach kościoła
 5. Pomalowaliśmy ciągi komunikacyjne w budynku plebanii
 6. Zamontowaliśmy drzwi przesuwne w zakrystii przy Kaplicy w podziemiach Kościoła
 7. Uruchomiliśmy dzięki zaangażowaniu Parafian Bibliotekę Parafialną prowadzoną i obsługiwaną wyłącznie przez Wolontariuszy z parafii.
 8. Naprawiliśmy ścianę kościoła po uszkodzeniu przez samochód osobowy
 9. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe 2 latarnie przed kościołem zniszczone przez samochód dostawczy w grudniu 2021 roku
 10. Zamontowaliśmy 2 dodatkowe słupy oświetleniowe na parkingu za kościołem
 11. Zakupiliśmy i ustawiliśmy granitowe słupki wokół posesji parafialnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wiernym przebywającym na placu przed kościołem
 12. Wykonaliśmy pielęgnację drzewostanu na posesji parafialnej
 13. Przygotowaliśmy miejsce spotkań w ogrodzie parafialnym ustawiając mobilną scenę, wiaty techniczne oraz ławo-stoły
 14. Zakupiliśmy profesjonalny system nagłośnienia dla zespołu Yeszua
 15. Wykonaliśmy osuszanie ścian, nowe tynki w zakrystii i częściowo w Kaplicy Cmentarnej oraz pomalowaliśmy Kaplicę Cmentarną wewnątrz
 16. Wykonaliśmy wiele innych drobnych prac w kościele, w Kaplicy Cmentarnej oraz na posesji parafialnej

Przez mijający 2022 rok wymienione powyżej prace mogliśmy wykonać dzięki pracy specjalistycznych firm i przy pomocy niewielu Wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy pochodziły z indywidualnych ofiar wiernych, także z racji wypominek, kolędy, opłatków oraz opłat cmentarnych.

Do Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce należy 32 190 000 osób spośród 37 milionów rezydentów w Polsce. W Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych związków wyznaniowych. W Polsce jest 29 638 katolickich księży w tym 5728 zakonników. Liczba Sióstr zakonnych wynosi 17 786. W Seminariach Duchownych studiowało 1325 kleryków diecezjalnych i 627 zakonnych. Przynależność wyznaniową deklaruje 93,5% mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej. 3,1% nie należy do żadnego wyznania, a 2,9% odmówiło odpowiedzi na ten temat. Najliczniejszą zbiorowość stanowią wierni Kościoła Rzymskokatolickiego - 91,9% , pozostali to 1,6 %.

W tym kontekście warto zawsze rozważać dążenie do marginalizacji Kościoła jako Wspólnoty w życiu społecznym. Szanujemy wszystkich, ale nie dajmy się zmarginalizować jako potężna wspólnota ludzi wierzących w Boga, mająca swoją wiarę i tradycję, określone struktury, obyczaje i konstytucyjne prawo do ich wyrażania.

A jak my jako mała wspólnota wypadamy wśród tych statystyk?

Warto wspomnieć, że na ponad dziesięciotysięczną parafię na niedzielną Eucharystię uczęszcza regularnie między 900 a 1300 osób. To jest około 13%. Prawie o połowę mniej niż przed pandemią. Nie było w mijającym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. Zaprosiliśmy mieszkańców poszczególnych ulic do uczestnictwa w Eucharystii o godz. 19.00 sprawując ją w intencji osób, rodzin zamieszkujących na danej ulicy.

Warto też wiedzieć, że ta bardzo mała liczba wiernych, utrzymuje funkcjonowanie Parafii i współfinansują wszelkie podejmowane inicjatywy w parafii. Dzięki ich ofiarności, w mijającym roku mogliśmy opłacać regularnie rachunki jako koszty stałe i nie było sytuacji w której zabrakło środków na obowiązkowe opłaty. Udało się również pokryć koszty zakupów wskazanych powyżej i zapłacić za wykonane prace. Zamknęliśmy budżet wydatków: kosztów stałych, podjętych prac i zakupów kwotą 142 670,00 zł. Zamykamy rok bez długów.

Gorąco dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pracowali bezinteresownie na rzecz parafii, którzy są zaangażowani w jakikolwiek sposób w życie parafialne, którzy pomagają bez rozgłosu w różnych sprawach. W sposób szczególny chcę podziękować Panu Adamowi Pisarskiemu naszemu Organiście, który wraz z grupą osób stworzył piękną oprawę muzyczną podczas modlitwy uwielbienia. Pani Jadwidze Maćków, która sprząta, i dekoruje naszą świątynię. Osobom, które tworzą Liturgiczną Służbę Ołtarza, które śpiewają i grają w scholi dziecięcej i zespole muzycznym, którzy angażują się nawet w najmniejszy sposób w pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny dziękuję Paniom i Panom z parafii, na których zawsze można liczyć, a liczba ich z roku na rok się powiększa. Niech Bóg i życzliwość ludzka Wam to wynagrodzi.

Chcę także serdecznie podziękować kapłanom, moim współpracownikom: Ks. Janowi, ks. Waldemarowi, ks. Kamilowi, Ks. Tomaszowi za zaangażowanie duszpasterskie, za wszelką pomoc i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dziękuję Pani Grażynie Wychowaniec, pani Renacie i panu Filipowi Tarczewskim naszym Katechetom, panu Pawłowi Denysowi – kościelnemu i moim najbliższym świeckim współpracownikom, a wśród nich: Pani Bronisławie i Jackowi Ciochom, za pełną oddania służbę na plebanii dla dobra całej wspólnoty.

Nie do przecenienia jest obecność modlitewna, formacyjna, administracyjna różnych grup w parafii, którym serdecznie dziękuję za bardzo ważny udział, w życiu wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym, modlitewnym, formacyjnym i administracyjnym.

Mamy też szczególny powód by podziękować osobom tworzącym Parafialny Zespół Caritas i osobom współpracującym. W mijającym roku z pomocy niesionej przez Parafialny Zespół Caritas skorzystało kilkaset osób, którym Parafialny Zespół Caritas dzięki wrażliwości naszych parafian przekazał żywność, środki czystości i pomoc finansową. Parafialny Zespół Caritas zaangażował się w następujące akcje:

 • przed Wielkanocą rozprowadzono 448 szt. baranków wielkanocnych, 30 skarbonek oraz 60 paschalików, 700 szt. ręcznie robionych palm. Łącznie z tej akcji uzyskano kwotę 8 410,00 zł;
 • w Wielkim Tygodniu wydano 150 toreb miłosierdzia, z których otrzymano ponad 990 kg żywności i 180 kg artykułów higieny osobistej. Z darów tych przygotowano paczki dla uchodźców z Ukrainy oraz dla najuboższych rodzin naszej parafii;
 • w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 650 świec oraz sprzedano ok. 30 stroików adwentowych i Bożonarodzeniowych. Łącznie z tej akcji uzyskano kwotę 13 069,00 zł. Przygotowano paczki dla 70-rga dzieci z Siechnic.
 • przed Bożym Narodzeniem zorganizowano kiermasz świąteczny na rzecz chorych dzieci w Siechnicach. Zebraną kwotę 7560,00 zł. przekazano na rachunki bankowe rodziców dzieci chorych.
 • w ramach działalności Parafialnego Zespołu Caritas zorganizowano zajęcia z j. polskiego dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy w dwóch lokalizacjach: w salce na plebanii i w firmie 3LP
 • 27. listopada 2022 roku zorganizowano Niedzielę Caritas.

W ciągu całego roku Parafialny Zespół Caritas w różnych akcjach i zbiórkach pozyskał środki finansowe na działalność dobroczynną w kwocie 55474,00 zł z czego wydał 43342,00 zł. na zakup żywności i leków osobom starszym, chorym dzieciom, opłacenie rachunków za energię i ciepło osobom będącym w skrajnie złej sytuacji materialnej, zakup żywności i artykułów higienicznych dla uchodźców w naszej gminie.

Podsumowaliśmy w wielkim skrócie historię życia parafialnego, w mijającym roku. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czują się współodpowiedzialni za swój Kościół składamy serdeczne Bóg zapłać.

W nowym roku też mamy plany. Chcielibyśmy ubogacić w różne sprzęty i dodatkowe ławostoły to szczególne miejsce nazwane przez parafian „ogrodem parafialnym” jako miejsce spotkań wspólnoty parafialnej i mamy nadzieję, że od wiosny rozpoczniemy dalsze działanie.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za owocną współpracę i proszę o dalszy wysiłek i wspólną troskę o kościół duchowy i materialny.

W nowym 2023 roku Duszpasterze tutejszej parafii życzą Wszystkim pogody ducha, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym i osobistym. Niech Bóg nas prowadzi przez cały nowy rok. Szczęść Boże.

Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz
z duszpasterzami

 
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001