Apostolat Różańca Św. i Płaszcza NMP z Guadalupe PDF Drukuj Email
Sobota, 17 Wrzesień 2022 08:54

Kilka słów o apostolacie

Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, powołała pani Naty de Anda w 2010 r. na skutek osobistego wielkiego nabożeństwa do NMP z Guadalupe. Głównym celem jest zjednoczenie osób w modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach w intencjach o które prosiła Matka Boża i proponowanych przez członków. Apostolat dostał pełne pozwolenie na działanie i imprimatur udzielony przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez i Arcybiskupa Guadalajara w dniu 23 maja 2011 roku. Otrzymał również specjalne błogosławieństwo obecnego Papieża Franciszka.

Płaszcz Matki Bożej został wykonany zgodnie z tym co widział w objawieniu Juan Diego oraz w wizji, jaką miała pani N.de Anda w meksykańskiej miejscowości Jalisco. Na zewnątrz płaszcza zostały wyhaftowane gwiazdy jak na tilmie Juan Diego, a wewnątrz mapa wszystkich kontynentów, klucze Watykanu, obraz NMP z Guadalupe oraz Betlejem i Hostia św. z napisem ”JHS” jako znak Chleba Życia oraz miejsce lub kraj przeznaczenia płaszcza.

 

Cele i zadania Apostolatu w Kościele:

Rozpowszechnianie modlitwy różańcowej i zjednoczenie wszystkich na wspólnej modlitwie przy małej kopii cudownego obrazu Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, którą to kopie otrzymaliśmy w darze od młodzieży meksykańskiej, którą gościliśmy w naszej parafii podczas Światowych Dni Młodzieży;

Modlitwa w intencjach:

 

 • o pokój na świecie, za ojczyznę i świat;
 • za rodziny i w obronie życia poczętego;
 • za kapłanów, osoby konsekrowane i cały Kościół św.;
 • za oddalonych od Kościoła, za więźniów i emigrantów, przestępców;
 • za chorych i cierpiących.

 

Forma spotkań:

W Kościele (w kaplicy) nabożeństwo różańcowe przed obrazem Najświętszej Dziewicy z Guadalupe (odmawiamy różaniec podczas którego jest nakładany płaszcz na osoby chore, rodziny i dzieci oraz kapłanów i osoby konsekrowane).

Jak się włączyć do apostolatu?

Do Apostolatu Różańca świętego Najświętszej Dziewicy z Guadalupe można włączyć się: przez modlitwę różańcową w intencjach wyżej wymienionych, rozpowszechnianie wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Nauczanie modlitwy różańcowej osoby, które nie znają wartości różańca i nie znają miłości naszej Najświętszej Matki.

Członkowie wszystkich wspólnot modlitewnych w parafii mogą również należeć do Apostolatu bo modlitwa łączy je wszystkie. Trzeba oczywiście wyrazić wolę i chęć przynależności do tej wspólnoty. Zgłaszamy to w zakrystii po Mszach św.

Rodzaje nabożeństw

Głównym nabożeństwem polecanym przez apostolat jest modlitwa różańcowa w intencjach o które prosiła Matka Boża z Guadalupe. Żeby dopełnić modlitwę składamy intencje we Mszy św. zamówionej dla Apostolatu w parafii raz w miesiącu najlepiej 12 dnia każdego miesiąca.

Wówczas apostolat działający przy konkretnej parafii ma możliwość nałożenia płaszcza podczas tej modlitwy na obecnych wiernych w kościele lub kaplicy.

Do modlitwy zapraszane są osoby, rodziny, wspólnoty:

 

 1. Polecane są spotkania dla małżeństw bezdzietnych pragnących potomstwa, by mogli prosić o dar dziecka pod płaszczem Maryi.
 2. Wszystkie osoby dręczone i cierpiące z powodu okultyzmu, po spowiedzi i rozmowie z kapłanem, mogą skorzystać z łaski modlitwy pod płaszczem, prosząc o uwolnienie.
 3. Osoby cierpiące na nerwice, depresje i choroby psychiczne.
 4. Rozbite małżeństwa i osoby opuszczone przez małżonka mogą prosić pod płaszczem Maryi, Matki Jedności (NMP z Guadalupe na cudownym wizerunku łączy niebo z ziemią; jest nazywana Matką Jedności).
 5. Osoby chorujące fizycznie i cierpiące są zaproszone do modlitwy o dar umocnienia i uzdrowienia według woli Bożej.
 6. Każda osoba pragnącą modlić się za osoby z rodziny, które odeszły od kościoła są zaproszone do modlitwy pod płaszczem, gdyż na tych błądzących i pogubionych najbardziej zależy naszej Niebieskiej Matce.
 7. Wszyscy świeccy i osoby konsekrowane, kapłani są również zaproszeni do modlitwy pod płaszczem w intencjach, które mają w sercu i za samych siebie w swym powołaniu.

 

Świadectwa

Jest bardzo wiele świadectw uzdrowień i uwolnień pod płaszczem NMP z Guadalupe, wśród nich są:

 

 • Uzdrowienie kobiety z guza narządów kobiecych po jednej modlitwie (Jalisco, Meksyk);
 • Liczne uzdrowienia i uwolnienia z depresji i chorób psychicznych, nerwic (Meksyk, Polska);
 • Uzdrowienie starszego kapłana z nowotworu (Polska);
 • Liczne nawrócenia osób w rodzinach, za które modliły się inne osoby;
 • Uwolnienie od choroby psychicznej chłopca kilkunastoletniego, który wpadł w ciężki stan psychiczny pod wpływem muzyki satanistycznej;
 • Liczne zmiany na lepsze w rodzinach, jedność i przemiana w małżeństwach; scalenia rodzin;
 • Liczne łaski pomocy Matki Bożej w sytuacjach leczenia ciężkich chorób nieuleczalnych (wyjątkowa pomoc i opieka w leczeniu) oraz pomoc w leczeniu stanów przewlekłych, w których Maryja znajdowała rozwiązania po ludzku niewyobrażalne;
 • Uwolnienia od nałogów i wyrwanie z życia w nieczystości (świeckich ale także kapłanów);
 • Ze względu na RODO w Polsce dane osobowe i nazwiska nie są podawane do wiadomości publicznej.

 

Zasady przyjęcia płaszcza

Płaszcz przeznaczony jest dla parafii i grup modlitewnych, nie dla prywatnego użycia i nie na własność. Zgodnie z założeniami Apostolatu i założycielki pani Naty de Anda, apostolat działa w konkretnej parafii za zgodą proboszcza. Proboszcz sam może prowadzić to dzieło lub wyznaczyć odpowiedzialnego kapłana. Apostolat może być prowadzony przez osobę świecką, odpowiednio przygotowaną, ale pozostającą pod opieką kapłana prowadzącego. Osoby świeckie wyznaczone przez proboszcza mogą prowadzić Apostolat, pod warunkiem, że są pod opieką duchownego i są to osoby odpowiedzialne i świadome wejścia na drogę służby Bogu i Kościołowi.

Raz do roku następuje zawierzenie całej parafii i wszystkich mieszkańców miasta (wsi, okolic parafii) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (przyjęta jest data 12 grudnia: święto NMP z Guadalupe).

Osoba prowadząca apostolat w parafii, może mieć kilka osób współpracujących, odpowiedzialnych za rozwój dzieła i pomagających w dotarciu z modlitwą do rodzin, osób samotnych nie opuszczających swoich mieszkań, do chorych.

Należy pamiętać o szczególnej łasce towarzyszenia nam przez Matkę Bożą, która pragnie ochronić wszystkie swoje dzieci i zgromadzić na wspólnej modlitwie różańcowej. Płaszcz jest darem i łaską jej ukrytej obecności.

Za zgodą Jego Ekscelencji księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego proboszcz wystąpił do Arcybiskupa Guadalajara w Meksyku o przygotowanie płaszcza dla naszej wspólnoty parafialnej.

Pozostaje teraz, po zapoznaniu się z istotą powstającej wspólnoty podjąć decyzję o przystąpieniu do tego grona modlących się osób pod szczególnym widzialnym znakiem obecności NMP z Guadalupe. Zaraz po dotarciu płaszcza z Meksyku rozpoczniemy wspólne nabożeństwa, a powinno to nastąpić niebawem.

Serdecznie zapraszamy chętnych do wpisywania się na listę dostępną w zakrystii. Warto też poczytać chociaż w internecie o objawieniach NMP w Guadalupe.

Najświętsza Maryja Dziewica niech nas broni i prowadzi do Swojego Syna ziemskimi drogami byśmy mogli osiągnąć Niebo.

Duszpasterze Siechniccy

 
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001