Sprawozdanie duszpastersko-gospodarczo-finansowe za rok 2021 PDF Drukuj Email
Niedziela, 09 Styczeń 2022 18:10

Na zakończenie każdego roku zdajemy sprawozdanie z całorocznej działalności duszpastersko-gospodarczo-finansowej parafii. Ten rok ze względu na epidemię jest specyficzny, ale nie oznacza to, że u nas czas się zatrzymał.

Z najważniejszych wydarzeń duchowych należy wymienić powstanie dwóch kolejnych Róż Różańca Rodziców za dzieci. Mamy aktualnie 10 Róż Różańca Rodziców za Dzieci. Czyli każdego dnia modli się w intencji dzieci 200 osób. To niewątpliwie ogromna wartość dla wspólnoty parafialnej. Do tego siedem Róż Żywego Różańca i Wspólnota Krwi Chrystusa. Kolejną wartość duchową jaką trzeba zauważyć to czwartkowe wieczory uwielbienia, Kręgi Rodzin Domowego Kościoła, Katecheza Biblijna, Spotkania Światopoglądowe i już dwie wspólnoty Matki Bożej Pielgrzymującej to także wielka wartość formacyjna, duchowa, ale również ewangelizacja poprzez włączanie się w życie parafialne i liturgiczne naszych parafian. Rozpoczęły się także spotkania synodalne.

Od marca 2020 roku w naszym kościele, od poniedziałku do piątku, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a w każdy czwartek wieczorową porą zanosimy modlitwę uwielbienia z utworzoną wspólnotą osób regularnie uczestniczących w modlitwie.

Tegoroczne celebracje Eucharystii przeżyliśmy zasadniczo w ograniczonej liczbie osób, które mogły uczestniczyć w Liturgii, podobnie podczas Świąt. Wszystko z powodu zakazów i nakazów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa.

W 2021 roku w lipcu w naszej parafii rozpoczął swoją służbę Bogu i ludziom Ks. Waldemar Czarnota.

Życie religijne w parafii w mijającym roku toczyło się według zasad uwzględniających obostrzenia, restrykcje i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa Sars-Cov 2. Ograniczyło to przeżywanie różnych Uroczystości, procesji, rekolekcji. Jednym słowem ograniczyło to kontakt z wiernymi na wielu płaszczyznach.

Chcąc umożliwić wiernym uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej i świątecznej podczas obostrzeń sanitarnych, zwiększyliśmy ilość Mszy św. niedzielnych do 7-miu. A chorych z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy na specjalne zaproszenie z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Udzielaliśmy sakramentu chrztu św., odbyła się pierwsza Komunia św. choć w niecodziennej formie, bo aż w ośmiu grupach. Młodzież klas VIII przyjęła Sakrament Bierzmowania, wszystko dzięki Bożej Opatrzności.

W mijającym roku ochrzciliśmy 126 dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 44 osoby. Do I Komunii św. w tym roku przystąpiło 136 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęło 66 osób. Sakramentalny związek małżeński zawarło 14 par. W mijającym roku rozdaliśmy 83.000 Komunii św., odwiedziliśmy 56 razy ludzi chorych z posługą sakramentalną.

 

PRACE I ZAKUPY DOKONANE W PARAFII W 2021 ROKU

 1. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe dębowe meble w zakrystii wcześniej przeprowadzając kapitalny remont pomieszczenia zakrystii.
 2. Dzięki Wspólnocie Domowego Kościoła wykonaliśmy remont kapitalny drewnianej kapliczki oraz Figury Matki Bożej przy drodze wjazdowej na posesję parafialną
 3. Zakupiliśmy nowe tabernakulum służące do adoracji Najświętszego Sakramentu
 4. Zakupiliśmy do kościoła profesjonalne słupki odgradzające z aksamitnymi taśmami
 5. Zakupiliśmy mobilną scenę, przygotowaliśmy teren przy kościele do spotkań duszpasterskich ustawiając lampy oświetleniowe, wykonując instalację elektryczną
 6. Wymieniliśmy drewniane żaluzje w wieżyczce w Kaplicy cmentarnej oraz pomalowaliśmy rynny i poprawiliśmy elementy foliowego zabezpieczenia dachu Kaplicy zniszczone przez kuny
 7. Wyczyściliśmy i zaimpregnowaliśmy frontową ścianę kościoła i pomalowaliśmy wszystkie zewnętrzne filary wokół kościoła
 8. Zabezpieczyliśmy odpowiednimi środkami powierzchnię dachu, opierzeń i rynien na dachu plebanii
 9. Zakupiliśmy 60 szt. ławek rozkładanych oraz 30 szt. ławostołów
 10. Zakupiliśmy szaty liturgiczne i haftowane obrusy ołtarzowe
 11. Wykonaliśmy aktualizację inwentaryzacji cmentarza w systemie grobonet na cmentarzu parafialnym.

Przez mijający 2021 rok wymienione powyżej prace mogliśmy wykonać dzięki pracy specjalistycznych firm i przy pomocy niewielu Wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy pochodziły z indywidualnych ofiar wiernych, także z racji wypominek, kolędy, opłatków oraz opłat cmentarnych.

Warto wspomnieć, że na ponad ośmiotysięczną parafię na niedzielną Eucharystię uczęszcza regularnie między 800 a 1300 osób. To jest około 12%. Prawie o połowę mniej niż przed pandemią. Nie było w mijającym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. Zaprosiliśmy mieszkańców poszczególnych ulic do uczestnictwa w Eucharystii o godz. 19.00 sprawując ją w intencji osób, rodzin zamieszkujących na danej ulicy.

Warto też wiedzieć, że ta bardzo mała liczba wiernych, utrzymuje funkcjonowanie Parafii i współfinansują wszelkie podejmowane inicjatywy w parafii. Dzięki ich ofiarności, w mijającym roku mogliśmy opłacać regularnie rachunki jako koszty stałe i nie było sytuacji w której zabrakło środków na obowiązkowe opłaty. Udało się również pokryć koszty zakupów wskazanych powyżej i zapłacić za wykonane prace. Zamknęliśmy budżet tych prac i zakupów kwotą 123 870,00 zł.

Gorąco dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pracowali bezinteresownie na rzecz parafii, którzy są zaangażowani w jakikolwiek sposób w życie parafialne, którzy pomagają bez rozgłosu w różnych sprawach. W sposób szczególny chcę podziękować Panu Adamowi Pisarskiemu naszemu Organiście, który wraz z grupą osób stworzył piękną oprawę muzyczną podczas modlitwy uwielbienia. Pani Jadwidze Maćków, która sprząta, dezynfekuje i dekoruje naszą świątynię. Osobom, które tworzą Liturgiczną Służbę Ołtarza, które śpiewają i grają w scholi dziecięcej i zespole muzycznym, którzy angażują się nawet w najmniejszy sposób w pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny dziękuję Paniom i Panom z parafii, na których zawsze można liczyć. Niech Bóg i życzliwość ludzka Wam to wynagrodzi.

Chcę także serdecznie podziękować kapłanom, moim współpracownikom: Ks. Janowi, ks. Kamilowi, Ks. Tomaszowi i Ks. Waldemarowi za zaangażowanie duszpasterskie, za pomoc i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dziękuję Pani Grażynie Wychowaniec, pani Agnieszce Kowal naszym Katechetkom, panu Pawłowi Denysowi – kościelnemu i moim najbliższym świeckim współpracownikom, a wśród nich: Pani Bronisławie i Panu Jackowi Ciochom, za pełną oddania służbę na plebanii dla dobra całej wspólnoty.

Nie do przecenienia jest obecność modlitewna i formacyjna różnych grup w parafii, którym serdecznie dziękuję za, może mało widoczny, ale ważny udział, w życiu wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym, modlitewnym i formacyjnym.

Mamy też szczególny powód by podziękować osobom tworzącym Parafialny Zespół Caritas i osobom współpracującym. W ostatnich miesiącach powiększył się nam osobowo Zespół do ponad dwudziestu osób, z czego się bardzo cieszymy. W mijającym roku z pomocy niesionej przez Parafialny Zespół Caritas skorzystało kilkaset osób bezdomnych, którym Parafialny Zespół Caritas dzięki wrażliwości naszych parafian przekazał odzież, obuwie, koce, pościel i środki czystości. W czasie pierwszej fali epidemii poprzez Parafialny Zespół Caritas wspomagaliśmy również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Św. Katarzynie przekazując środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, środki czystości. Parafialny Zespół Caritas w okresie epidemii wspomógł także cztery Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przekazując przyłbice dla personelu. W 2021r. Parafialny Zespół Caritas zaangażował się w następujące akcje:

 • przed Wielkanocą rozprowadzono 448 szt. baranków wielkanocnych, 30 skarbonek oraz ręcznie robione palmy. Łącznie z tej akcji uzyskano kwotę 2 200,00 zł;
 • w Wielkim Tygodniu wydano 100 toreb miłosierdzia, z których otrzymano ponad 700 kg żywności. Z darów tych przygotowano paczki żywnościowe dla 51 rodzin naszej parafii;
 • w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 500 świec oraz sprzedano ok. 30 stroików adwentowych i Bożonarodzeniowych. Łącznie z tej akcji uzyskano kwotę 2 286,00 zł.
 • przed Bożym Narodzeniem zorganizowano zbiórkę żywności dla osób najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Dzięki przyniesionym darom przygotowano paczki żywnościowe dla 24 rodzin.
 • 19. grudnia 2021 roku zorganizowano zbiórkę pieniężną połączoną z kiermaszem na rzecz pogorzelców ze spalonego domu przy ul. Piastów Śląskich w Siechnicach. Łącznie zebrano kwotę ponad 17 000,00 zł. Kwota została przekazana na rachunek bankowy poszkodowanych.

W ciągu całego roku Parafialny Zespół Caritas wspierany był finansowo przez 5-cioro stałych ofiarodawców oraz w okresach świątecznych przez dodatkowych ofiarodawców, którzy wpłacali określone kwoty na konto bankowe Parafialnego Zespołu Caritas. Z wpłat tych osób przez cały rok uzyskano kwotę 6 330,00 zł.

Ze zgromadzonych środków Parafialny Zespół Caritas w ciągu roku opłacił osobom i rodzinom potrzebującym zakupy na łączną kwotę 2 096,00 zł.

Środki finansowe jakimi dysponował Parafialny Zespół Caritas w mijającym roku to kwota 28 276,00 zł. z tej kwoty wydano na różne formy pomocy potrzebującym 19 556,00 zł.

Podsumowaliśmy w wielkim skrócie historię życia parafialnego, w okresie epidemii, w mijającym roku. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czują się współodpowiedzialni za swój Kościół składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kończymy ten rok bez długu co jest szczególnym darem Bożej Opatrzności w tym trudnym czasie.

W nowym roku też mamy plany pomimo epidemii. Chcielibyśmy uruchomić to szczególne miejsce na przedłużeniu parkingu za kościołem na miejsce spotkań wspólnoty parafialnej i mamy nadzieję, że od wiosny rozpoczniemy działanie. Zaplanowaliśmy wymianę bardzo wysłużonych mebli w Kancelarii Parafialnej i chcielibyśmy idąc za sugestiami naszych Parafian zakupić specjalny konfesjonał dla osób niepełnosprawnych.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za owocną współpracę i proszę o dalszy wysiłek i wspólną troskę o kościół duchowy i materialny.

W nowym 2022 roku Duszpasterze tutejszej parafii życzą Wszystkim pogody ducha, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym i osobistym. Niech Bóg nas prowadzi przez cały nowy rok. Szczęść Boże.

Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz
Z duszpasterzami

 
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001