Sprawozdanie duszpastersko-gospodarczo-finansowe za rok 2020 PDF Drukuj Email
Sobota, 02 Styczeń 2021 20:48

Od 2008 roku czyli od daty objęcia parafii, na zakończenie każdego roku zdajemy sprawozdanie z całorocznej działalności duszpastersko-gospodarczo-finansowej . Ten rok ze względu na epidemię jest specyficzny, ale nie oznacza to, że u nas czas się zatrzymał.

Z najważniejszych wydarzeń duchowych należy wymienić powstanie ośmiu, a tworzy się dziewiąta Róża Różańca Rodziców za dzieci. To niewątpliwie ogromna wartość dla wspólnoty parafialnej. Kolejną wartość jaką trzeba zauważyć to Kręgi Rodzin Domowego Kościoła. Katecheza Biblijna, Krąg Biblijny to także wielka wartość formacyjna, ale również ewangelizacja poprzez włączanie się w życie parafialne i liturgiczne.

Od marca 2020 roku w naszym kościele, od poniedziałku do piątku, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżyliśmy zasadniczo w naszych domach ze względu na ograniczoną liczbę osób do 5, które mogły uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele.

Na końcu sierpnia po sześciu latach posługi w naszej parafii zmienił miejsce swojego posługiwania ks. Marcin Danielczuk, a rozpoczął swoją służbę Bogu i ludziom Ks. Tomasz Zalwowski.

Życie religijne w parafii w mijającym roku toczyło się według zasad uwzględniających obostrzenia, restrykcje i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa Sars-Cov 2. Ograniczyło to przeżywanie różnych Uroczystości, procesji, rekolekcji, również renowacji Misji Św., która się nie odbyła. Jednym słowem ograniczyło to kontakt z wiernymi na wielu płaszczyznach.

Chcąc umożliwić wiernym uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej i świątecznej zwiększyliśmy ilość Mszy św. do 7. A chorych z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy na specjalne zaproszenie z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Udzielaliśmy sakramentu chrztu św., odbyła się pierwsza Komunia św. i młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania, wszystko dzięki Bożej Opatrzności.

W mijającym roku ochrzciliśmy 112 dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 61 osób. Do I Komunii św. w tym roku przystąpiło 95 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęły 62 osoby. Sakramentalny związek małżeński zawarło 13 par. W mijającym roku rozdaliśmy 83.000 Komunii św., odwiedziliśmy 35 ludzi chorych z posługą sakramentalną.

 

PRACE WYKONANE W PARAFII W 2020 ROKU

  1. Specjalistyczna firma wykonała przegląd i pielęgnację drzewostanu na posesji parafialnej i na cmentarzu.
  2. Wykonaliśmy nową elewację budynku plebanii po gradobiciu
  3. Przeprowadziliśmy kapitalny remont zakrystii i czekamy na nowe dębowe meble
  4. Kupiliśmy elektroniczne organy z przeznaczeniem do Kaplicy w podziemiach kościoła
  5. Posadziliśmy na posesji parafialnej 16 sztuk różnych gatunków drzew
  6. Zakupiliśmy ławo-stoły z myślą o zorganizowaniu miejsca spotkań w plenerze dla parafian na posesji parafialnej
  7. Zakupiliśmy urządzenia i środki dezynfekcyjne do kościoła i do kancelarii parafialnej
  8. Zakupiliśmy specjalne dozowniki do wody święconej oraz monstrancję
  9. Postawiliśmy terminale płatnicze tzw. „ofiaromaty” w kościele i terminal w kancelarii

Przez mijający 2020 rok wymienione powyżej prace mogliśmy wykonać dzięki pracy specjalistycznych firm i przy pomocy niewielu Wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy pochodziły z indywidualnych ofiar wiernych, także z racji wypominek, kolędy, opłatków oraz opłat cmentarnych.

Warto też wspomnieć, że na ośmiotysięczną parafię na niedzielną Eucharystię uczęszcza regularnie między 1500 a 1600 osób. To jest około 20%. A w okresie epidemii, od marca tego roku ta liczba waha się między 600 a 800 osób. Z wizytą duszpasterską przyjęło nas w mijającym roku 49% mieszkańców.

Warto też wiedzieć, że ta bardzo mała liczba wiernych, utrzymuje funkcjonowanie Parafii i współfinansują wszelkie podejmowane inicjatywy w parafii. Dzięki ich ofiarności, w mijającym roku spłaciliśmy zadłużenie w kwocie 47 000 zł wynikające z pokrycia dwóch połaci dachu kościoła. Do tego trzeba jeszcze dodać kwotę 63 250,00 zł jako sumę kosztów nowej elewacji plebanii oraz pozostałych kosztów za inne wykonane prace i zakupy. Za wszelkie ofiary złożone na rzecz parafii bardzo serdecznie dziękujemy.

Gorąco dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pracowali bezinteresownie na rzecz parafii, którzy są zaangażowani w jakikolwiek sposób w życie parafialne, którzy pomagają bez rozgłosu w różnych sprawach. Pani Jadwidze Maćków, która sprząta, dezynfekuje i dekoruje naszą świątynię. Osobom, które tworzą Liturgiczną Służbę Ołtarza, które śpiewają i grają w scholi dziecięcej i zespole muzycznym, którzy angażują się nawet w najmniejszy sposób w pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny dziękuję Paniom i Panom, na których zawsze można liczyć. Niech Bóg i życzliwość ludzka Wam to wynagrodzi.

Chcę także serdecznie podziękować kapłanom, moim współpracownikom: Ks. Janowi, ks. Kamilowi i Ks. Tomaszowi za zaangażowanie duszpasterskie, za pomoc i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dziękuję Pani Grażynie Wychowaniec - Katechetce, panu Adamowi Pisarskiemu – Organiście, panu Pawłowi Denysowi – kościelnemu i moim najbliższym świeckim współpracownikom, a wśród nich: Pani Bronisławie i Panu Jackowi Ciochom, za pełną oddania służbę dla dobra całej wspólnoty.

Nie do przecenienia jest obecność modlitewna i formacyjna różnych grup w parafii, którym serdecznie dziękuje za, może mało widoczny, ale udział, w życiu wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym, modlitewnym i formacyjnym.

Mamy też szczególny powód by podziękować osobom tworzącym Parafialny Zespół Caritas i osobom współpracującym. W mijającym roku z pomocy niesionej przez Parafialny Zespół Caritas skorzystało kilkaset osób bezdomnych, którym Parafialny Zespół Caritas dzięki wrażliwości naszych parafian przekazał odzież, obuwie, koce, pościel i środki czystości. W czasie pierwszej fali epidemii poprzez Parafialny Zespół Caritas wspomagaliśmy również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Św. Katarzynie przekazując środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, środki czystości oraz kwotę 2 180 zł. Parafialny Zespół Caritas w okresie epidemii wspomógł także cztery Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przekazując przyłbice dla personelu. Środki finansowe jakimi dysponował Caritas w mijającym roku to kwota 9.050,00 zł, pochodząca ze sprzedaży baranków wielkanocnych i paschalików – 4 600 zł., ze świec wigilijnych 2 270 zł, innych wpłat na rzecz Parafialnej Caritas 2 180 zł.

Podsumowaliśmy w wielkim skrócie historię życia parafialnego, w okresie epidemii, w mijającym roku. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czują się współodpowiedzialni za swój Kościół składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kończymy ten rok bez długu co jest szczególnym darem Bożej Opatrzności w tym trudnym czasie.

W nowym roku też mamy plany pomimo epidemii. Planujemy wprawdzie bardzo skromny zakres prac, ale chcemy gromadzić środki finansowe na tzw. wkład własny, ponieważ rysuje się perspektywa wykonania kompletnej, kompleksowej, głębokiej termomodernizacji kościoła i plebanii jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To dałoby przede wszystkim efekt ekologiczny ograniczający emisję Co2 jak i gazów cieplarnianych, także komfort uczestnictwa w nabożeństwach i znacznie obniżyło koszty utrzymania tych obiektów. Kwota dofinansowania sięga 85% całkowitej sumy. Pozostaje kwestia nazbierania pieniędzy na tzw. wkład własny, który stanowi 15% sumy. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 1,5 mln zł. Nasz wniosek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną. To oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze żeby otrzymać dofinansowanie do zamierzonej inwestycji. Nie znamy tylko terminu uruchomienia naszego projektu, ale cierpliwie czekamy.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za owocną współpracę i proszę o dalszy wysiłek i wspólną troskę o kościół duchowy i materialny.

W nowym 2021 roku życzymy Wszystkim pogody ducha, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym i osobistym. Niech Bóg nas prowadzi przez cały nowy rok. Szczęść Boże.

Ks. Stanisław Stelmaszek - proboszcz

 
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001