Sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze za rok 2019 PDF Drukuj Email
Sobota, 04 Styczeń 2020 20:47

Na zakończenie każdego roku staramy się podsumować kończący się rok na różne sposoby. W naszej wspólnocie parafialnej również chcielibyśmy zauważyć pewne wartości, jakie stały się naszym udziałem oraz przypomnieć co udało się wykonać w ramach funkcjonowania parafii od strony materialnej.

Z najważniejszych wydarzeń duchowych należy wymienić powstanie sześciu, a tworzy się siódma Róża Różańca Rodziców za dzieci. To niewątpliwie ogromna wartość dla wspólnoty parafialnej. Kolejną wartość jaką trzeba zauważyć to Kręgi Rodzin Domowego Kościoła. To wielka wartość formacyjna dla samych uczestników, ale również ewangelizacja poprzez włączanie się w życie parafialne i liturgiczne. To także różne spotkania i kursy z myślą o formacji kolejnych rodzin.

Jako duszpasterze cieszymy się tymi wartościami jakie rozwijają się w naszej wspólnocie parafialnej.

Na końcu sierpnia po pięciu latach posługi w naszej parafii zmienił miejsce swojego posługiwania ks. Krzysztof Brodowski, a rozpoczął swoją służbę Bogu i ludziom Ks. Kamil Sławiński.

Warto też zauważyć, że Pan Adam Pisarski, nasz organista w październiku został odznaczony przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę najwyższym odznaczeniem diecezjalnym: Medalem Św. Jadwigi, za pełną oddania, wieloletnią służbę dla Kościoła Wrocławskiego.

Oczywiście życie religijne w parafii toczy się według znanych zasad i planów z uwzględnieniem kalendarza liturgicznego, przeżywania różnych Uroczystości, procesji, rekolekcji, w mijającym roku również Misji Św.

Tak najogólniej ujęlibyśmy mijający rok w duszpasterstwie.

A teraz trochę statystyki, która obrazuje też wymiar życia religijnego parafian i duszpasterzy, bo przecież liczby to suche fakty, ale za nimi kryje się konkretny wymiar wiary i konkretna posługa: w konfesjonale, w kościele, w sali, w kancelarii i przy ołtarzu.

W mijającym roku ochrzciliśmy 125 dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 52 osoby. Do I Komunii św. w tym roku przystąpiło 60 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęły 124 osoby. Sakramentalny związek małżeński zawarło 20 par. W mijającym roku rozdaliśmy 136.000 Komunii św., odwiedziliśmy 184 razy ludzi chorych w ramach I piątków miesiąca i na specjalne życzenie.

PRACE WYKONANE W PARAFII W 2019 ROKU

  1. Specjalistyczna firma wykonała przegląd i pielęgnację drzewostanu na posesji parafialnej i na cmentarzu.
  2. Posadziliśmy na posesji parafialnej i na cmentarzu 120 sztuk różnych gatunków drzew.
  3. Wykonaliśmy audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy oraz złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji dla termomodernizacji kościoła i plebanii.
  4. Wykonaliśmy ogrodzenie na pojemniki przy bramie głównej cmentarza i rozpoczęliśmy segregację śmieci na cmentarzu parafialnym, która jak wiemy od nowego roku będzie obowiązkowa.
  5. Uaktualniliśmy inwentaryzację cmentarza parafialnego w wersji elektronicznej grobonet
  6. Podwyższyliśmy poziom gruntu części nowej cmentarza poprzez nawiezienie ponad 270 ton ziemi.
  7. Wymieniliśmy mechanizm sterowania i zakonserwowaliśmy dzwon przy kościele.
  8. Wykonaliśmy i zamontowaliśmy dwie bramy awaryjnych dróg ewakuacji z parkingu przy kościele.
  9. Pokryliśmy dwie ostatnie płaszczyzny dachu blachą dwustronnie powlekaną jako przygotowanie pod położenie paneli fotowoltaicznych w ramach termomodernizacji.
  10. Wykonaliśmy ogrodzenie części działki za parkingiem z przeznaczeniem na formacyjne i integracyjne spotkania wspólnot parafialnych.

Przez mijający 2019 rok wymienione powyżej prace mogliśmy wykonać dzięki pracy specjalistycznych firm i przy pomocy niewielu Wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy pochodziły z indywidualnych ofiar wiernych, także z racji wypominek, kolędy, opłatków oraz opłat cmentarnych.

Warto też wspomnieć, że na ośmiotysięczną parafię na niedzielną Eucharystię uczęszcza regularnie między 1500 a 1600 osób. To jest około 20%. Z wizytą duszpasterską przyjęło nas w mijającym roku 49% mieszkańców.

Warto też wiedzieć, że tak naprawdę ta mała część wiernych, a jest ich około 500 - 600 rodzin, (na około 3800 rodzin) utrzymują funkcjonowanie Parafii i współfinansują wszelkie podejmowane prace w parafii. Stąd nigdy nie możemy uzbierać wystarczających środków na pokrycie kosztów prowadzonych inwestycji. Podobnie w tym mijającym roku pozostało do spłaty jeszcze 47 000 zł. Do kosztu dachu trzeba jeszcze dodać kwotę 91 250,00 zł jako sumę pozostałych kosztów za inne wykonane prace.

Za wszelkie ofiary złożone na rzecz parafii bardzo serdecznie dziękujemy.

Gorąco dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pracowali bezinteresownie na rzecz parafii, którzy są zaangażowani regularnie w jakikolwiek sposób w życie parafialne, którzy pomagają bez rozgłosu w różnych sprawach, którzy zbierają ofiary na sprzątanie i dekorację kościoła na swoich ulicach zamieszkania, osobom, które tego pilnują, Pani Jadwidze Maćków, która sprząta i dekoruje naszą świątynię, osobom, które śpiewają i grają w scholi dziecięcej i zespole młodzieżowym, którzy angażują się nawet w najmniejszy sposób w pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny dziękuję Paniom i Panom, na których zawsze można liczyć. Niech Bóg i życzliwość ludzka Wam to wynagrodzi.

Chcę także serdecznie podziękować kapłanom, moim współpracownikom: Ks. Marcinowi, Ks. Kamilowi i Ks. Janowi za zaangażowanie duszpasterskie, za pomoc i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dziękuję Katechetom, panu Adamowi – Organiście, panu Pawłowi – kościelnemu i moim najbliższym świeckim współpracownikom, a wśród nich: Pani Bronisławie i Panu Jackowi, za pełną oddania służbę dla dobra całej wspólnoty.

Nie do przecenienia jest obecność modlitewna i formacyjna różnych grup w parafii, którym serdecznie dziękuje za, może mało widoczny w wymiarze materialnym, ale udział, we wspólnocie parafialnej w wymiarze właśnie duchowym i formacyjnym.

Mamy też szczególny powód by podziękować osobom tworzącym Parafialny Zespół Caritas i osobom współpracującym. W mijającym roku z pomocy niesionej przez Parafialny Zespół Caritas skorzystało ponad 86 rodzin, którym Parafialny Zespół Caritas pomagał w różnej formie. Środki finansowe jakimi dysponował Caritas w mijającym roku to kwota 19.393,00 zł, pochodząca ze sprzedaży palm zrobionych własnoręcznie, (pomagało 18 pań), świec bożonarodzeniowych, baranków wielkanocnych, paschalików. Z kolei na osuszanie i remont spalonego domu w Groblicach Caritas przekazała zebrane 5 420,00 zł. Parafialny Zespół Caritas przekazał w mijającym roku potrzebującym 560 kg żywności. Na pomoc rodzinie w Ekwadorze Parafialny Zespół Caritas przekazał 2000 zł. Finanse jakimi dysponował Parafialny Zespół Caritas wykorzystano również na zakup żywności, opłatę rachunków za prąd, wykup recept i zakup innych niezbędnych artykułów najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom. Zapraszamy do zaangażowania się i wspierania regularnego Parafialnego Zespołu Caritas.

Podsumowaliśmy w wielkim skrócie historię życia parafialnego w mijającym roku. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czują się współodpowiedzialni za swój Kościół składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kończymy ten rok jeszcze z zadłużeniem 47 000,00 zł. Zadłużenie wynika z wykonanych prac dekarskich na dachu kościoła. Przyjęliśmy zasadę, że aby sfinansować wykonane prace każda rodzina przyznająca się do Kościoła powinna złożyć ofiarę w kwocie 240,00 zł. Tylko wtedy bylibyśmy w stanie spłacić zadłużenie. Wyszło na to, że rodzin i osób, które złożyły ofiarę było tylko 343, a liczyliśmy na około 600. Niestety przez cały mijający rok nie udało się spłacić zadłużenia pomimo usilnych próśb i informacji. Ofiary z racji opłatków, ofiary składane podczas kolędy na kościół, ofiary w drugie niedziele miesiąca chcemy przeznaczyć najpierw na spłatę reszty zadłużenia, a potem zaczniemy zbierać na planowane inwestycje.

Na przyszły 2020 rok planujemy, spłatę zadłużenia, naprawienie tynków i pomalowanie z zewnątrz plebanii po gradobiciu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie 9.000 zł, a kosztorys robót opiewa na 38 000 zł. Rusztowania już mamy na placu, i na wiosnę musimy to wykonać żeby proces erozji ocieplenia budynku nie postępował dalej. Czy się uda, zależy od postawy całej wspólnoty.

Planujemy bardzo skromny zakres prac na 2020 rok, ponieważ rysuje się perspektywa wykonania kompletnej, kompleksowej, głębokiej termomodernizacji kościoła i plebanii jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To dałoby przede wszystkim efekt ekologiczny ograniczający emisję Co2 jak i gazów cieplarnianych, także komfort uczestnictwa w nabożeństwach i znacznie obniżyło koszty utrzymania tych obiektów. Kwota dofinansowania sięga 85% całkowitej sumy. Pozostaje kwestia nazbierania pieniędzy na tzw. wkład własny, który stanowi 15% sumy, myślimy, że to będzie rząd około 300 – 350 tysięcy złotych. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 2,5 mln zł. Dla tych, którzy wiedzą o czym mówię, nasz wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalną. To oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze żeby otrzymać dofinansowanie do zamierzonej inwestycji.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za owocną współpracę i proszę o dalszy wysiłek i wspólną troskę o kościół duchowy i materialny.

W nowym 2020 roku życzymy Wszystkim radości, pogody ducha, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym i osobistym. Niech Bóg nas prowadzi przez cały nowy rok. Szczęść Boże.

Ks. Stanisław Stelmaszek
proboszcz

 
 

Wirtualny spacer po świątyni

Pro-life

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP
ul. Kościelna 4 • 55-011 Siechnice • tel./fax. (071) 311 52 86
REGON: 040080226 • Konto bankowe nr: 19 1600 1156 1848 3784 1000 0001